În 2017 și 2018 și-au făcut apariția trei publicații importante despre istoria Comunității evanghelice din București.

La începutul anului jubiliar al Reformei 2017 a fost publicată sub titlul „Puterea înfrățită împlinește lucruri mărețe” (original „Vereinte Kraft wirkt Grosses”) de Dr. Daniel Zikeli, o a doua ediție a cărții apărute inițial în anul 2003, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la sfințirea lăcașului de cult. Lucrarea cuprinde o scurtă introducere referitoare la prezența creștinilor evanghelici în Țara Românească, apoi o descriere amănunțită a bisericii. Fotografiile au fost în totalitate refăcute, iar textul actualizat.

În 2018, la 80 de ani de la apariția ediției originale, a fost republicată monografia preotului Hans Petri: „Geschichte der evangelischen Gemeinde Bukarest (von den Anfängen bis 1938)” – „Istoria comunității evanghelice din București (de la începuturi până în 1938)”. Autorul descrie amănunțit evoluția comunității de la începuturile ei (secolul al XVI-lea) desprinzând și descriindu-i trăsăturile caracteristice care o fac să aibă un statut aparte în peisajul protestant al Europei de Sud-Est. Ediția nouă este completată de o introducere a Episcopului vicar Dr. Daniel Zikeli, o schiță biografică a autorului de Udo W. Acker (nepotul preotului Petri) și un Index extins mulțumită editorului. Cartea a apărut la editura Schiller (Sibiu / Bonn) atât în limba germană, cât și în limba română (traducerea de Maria Irod).

Odată cu inaugurarea expoziției permanente din incinta bisericii (11 iunie 2017, Duminica Sfintei Treimi) a fost tipărită o broșură explicativă (atât în limba germană, cât și în română) al cărei scop este să completeze experiența vizitatorilor. În cele 24 de pagini sunt marcate momente și personalități importante ale comunității și reproduse câteva din fotografiile istorice, însoțite de texte explicative.

Publicațiile prezentate pot fi achiziționate la cancelaria parohială sau cu ocazia vizitării lăcașului de cult. Ediția a doua a monografiei preotului Hans Petri poate fi găsită și aici: https://www.buechercafe.ro/artikel.html?q=hans+petri&idx=1&nummer=68626