Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen.

(Apostelgeschichte 4, 33)

Am Samstag, den 29. Juni, gedenkt man der Apostel Petrus und Paulus. Der Spruch des Tages aus Apg 4,33 unterstreicht die bedeutende Rolle der Apostel in der Verkündigung der Auferstehung Jesu Christi und die Gnade, die sie dabei erlebten.

Am kommenden Sonntag, den 30. Juni, feiert man somit im Gottesdienst den Tag der Apostel Petrus und Paulus. Dies ist eine Gelegenheit, über ihren Glauben, ihren Einsatz und ihre Zeugenschaft nachzudenken und Gott für ihr Vorbild zu danken.

***

Zur Teilnahme am kommenden Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen.

Serviciu divin pentru comemorarea celor doi Apostoli Petru și Pavel

Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.

( Faptele Apostolilor 4, 33)

Sâmbătă, 29 iunie, îi comemorăm pe apostolii Petru și Pavel. Dictonul zilei din Faptele Apostolilor 4,33 subliniază rolul important al apostolilor în proclamarea învierii lui Isus Cristos și harul pe care l-au experimentat făcând acest lucru.

Duminică 30 iunie, ziua apostolilor Petru și Pavel va fi sărbătorită în cadrul serviciului divin. Aceasta este o ocazie de a reflecta asupra credinței, angajamentului și mărturiei lor și de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru exemplul lor.

***

Sunteți cordial invitați să luați parte împreună cu noi la serviciul divin!