Hauptgottesdienst zum 4. Sonntag nach Trinitatis

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.

(Galater 6,2)

Der Wochenspruch macht deutlich, worum es an diesem Sonntag geht, nämlich die Bedeutung gegenseitiger Fürsorge.

Die Christinnen und Christen sind aufgefordert, aufeinander zu achten und füreinander da zu sein. Dies ist allerdings oft nicht einfach und stellt eine Herausforderung dar. In solchen Momenten ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht das Versagen zählt, sondern die Gnade Gottes.

Der 4. Sonntag nach Trinitatis thematisiert das Sündersein und die Vergebung, die Gnade Gottes und den Aufruf, als geliebte Kinder Gottes das Böse mit Gutem zu überwinden. Dies gelingt durch ein harmonisches Zusammenleben in der Gemeinschaft aller Gläubigen.

***

Zur Teilnahme am kommenden Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen.

A patra Duminică după Sărbătoarea Sfintei Treimi – Serviciu divin

Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Christos.

(Galateni 6, 2)

Versetul săptămânal arată clar despre ce este vorba în această duminică, și anume importanța grijii unii față de alții.

Creștinii sunt chemați să aibă grijă unii de alții și să fie acolo unii pentru alții. Cu toate acestea, de multe ori acest lucru nu este ușor și reprezintă o provocare. În astfel de momente, este important să ne amintim că nu eșecul contează, ci harul lui Dumnezeu.

Duminica a 4-a după  Sărbătoarea Sfintei Treimi se concentrează pe păcătos și pe iertare, pe harul lui Dumnezeu și pe chemarea de a învinge răul cu binele în calitate de copii iubiți ai lui Dumnezeu. Acest lucru se realizează prin coexistența armonioasă în comunitatea tuturor credincioșilor.

***

Sunteți cordial invitați să luați parte împreună cu noi la serviciul divin!