Pe data de 13 noiembrie 2023, a fost marcată Ziua Națională de Doliu (Volkstrauertag). Creată inițial pentru a omagia soldații căzuți în Primul Război Mondial, această zi și-a extins semnificația, incluzând acum comemorarea tuturor celor căzuți în războaie și victimelor tiraniei la nivel global.

     

În acest an, o ceremonie de comemorare a avut loc la Cimitirul Militar Pro-Patria din București, unde au fost aduse omagii victimelor din Franța, Germania și Bulgaria. Evenimentul, la care au luat parte ambasadorii acestor țări, diverse organizații și personalități marcante, a avut ca scop nu doar rememorarea, ci a servit ca platformă pentru abordarea conflictelor globale curente și manifestarea solidarității, cu un accent deosebit pe situația din Orientul Mijlociu și conflictul din Ucraina.

   

Un moment distinctiv al ceremoniei a fost reprezentat de momentul  spiritual al reprezentantului Bisericii Evanghelice C.A. din România, Episcopul-vicar Dr. Daniel Zikeli. Discursul său, începând cu versetul din Matei 5,9 – „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!”, a adus o perspectivă teologică profundă festivităților. Prin rugăciunea sa de mijlocire, a stimulat reflecții asupra păcii, justiției și reconcilierii, punând accent pe importanța amintirii trecutului și aspirația către un viitor mai bun. În încheiere, a rostit cuvintele Psalmistului: „Doamne atotputernic, cercetează-ne și înțelege adevăratele noastre intenții. Verifică dacă ne aflăm pe un drum greșit și călăuzește-ne pe calea dreptății veșnice.

Ziua Națională de Doliu subliniază legătura indisolubilă dintre memoria colectivă și aspirația către pace. Este o zi dedicată comemorării, dar și speranței într-un viitor mai echitabil și armonios pentru umanitate.