Rezumatul cuvântului de învățătură – Sf. Ev. Matei 9, 35 – 10, 4

28 iulie 2019 – Deutsch Kreuz / Criț

Episcop-vicar Dr. Daniel Zikeli

 

 

Sfânta Evanghelie după Matei (9, 35 – 10, 4):

Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogi, predicând evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice slăbiciune. Când a văzut mulțimile, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi fără păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: ”Este mult de secerat, dar lucrătorii sunt puțini! Rugați-L deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul Lui.” Apoi Isus i-a chemat pe ce doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să vindece orice boală și orice slăbiciune. Iată numele celor doisprezece apostoli: întâi, Simon, zis Petru și Andrei, fratele lui; apoi Iacov, fiul lui Zebedeu și Ioan, fratele lui; Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu și Levi, zis și Tadeu; Simon Canaanitul și Iuda Iscarioteanul, care L-a vândut pe Isus.

 

Tu ne-ai chemat, o Doamne și noi cu drag venim (Kurt Rommel).

Chemarea lui Dumnezeu este atemporală și mereu actuală. Noul Testament relatează cum Mântuitorul Isus Cristos i-a chemat pe apostoli, pe unii dintre ei într-un mod spectaculos, pe alții prin simplele cuvinte: ”Urmați-mă”. Iar ei l-au urmat.

 

Până în vremurile noastre Dumnezeu cheamă oameni spre lucrarea Sa. Femei și bărbați sunt cuprinși de Duhul lui Dumnezeu, își schimbă viața și își dedică întreaga existență pentru a clădi Împărăția lui Dumnezu. Motivul acestei chemări se regăsește în atitudinea Domnului. Evanghelistul Matei scrie: ”Când Isus a văzut mulțimile, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi fără păstor”. Cristos este cuprins de milă când vede poprul care este lipsit de orientare și cuprins de frică.

 

O imagine din prezent pentru lipsa de orientare este nelipsita și necontenita publicitate. Convorbiri telefonice, panouri luminoase, pliante de tot felul, întreaga mass-medie – toate descriu cel mai frumos loc sub soare, cel mai bun medicament, cea mai prețuită comoară, cel mai potrivit costum – sunt menite să ne influențeze și să ne formeze viața. Mulți oameni rămân însă dezorientați, pierduți, rătăciți în acest amalgam de superlative.

 

Omul contemporan este înfricoșat, anxios și necăjit. Psihoterapeutul german Fritz Riemann a publicat un studiu cu titlul Cele patru tipuri fundamentale ale fricii. Acestea sunt: frica de singurătate, frica de efemeritate, frica de dependență și frica de ceea ce nu se mai poate schimba. El susține că omul trebuie să-și creeze instrumente de apărare pentru a lupta împotriva acestora prin: curaj, încredere, cunoaștere, putere, speranță, umilință, credință și dragoste.

 

Creștinii adevărați trebuie să știe că au în credința în Cristos un antidot pentru vrăjmășia timpului și trebuie să se implice în formarea și răspândirea acesteia. Din acest motiv Cristos spune: ”Este mult de secerat, dar lucrătorii sunt puțini! Rugați-L deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul Lui.” Cristos a început chemându-i pe cei 12 ucenici. El continuă să cheme până astăzi oameni de diferite culturi, tradiții și națiuni pentru ca ei să continuie lucrarea Sa, să întărească unde este frică și să ofere orientare unde este rătăcire.

 

Dumnezeu se bucură dacă și noi vom da curs chemării Sale și vom deveni lucrători la secerișul Lui.