Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.“ (Psalm 130,4). Am 22. Sonntag nach Trinitatis steht die Verbindung von Schuld und Vergebung im Vordergrund. Durch Jesu Opfertod erhalten wir Gottes Vergebung für unsere Schuld. Als Zeichen unserer Dankbarkeit sollten wir diese Vergebung auch in unserem eigenen Leben praktizieren und gegenüber anderen zeigen.

 

Sie sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit uns diesen Gottesdienst zu feiern!

 

 

Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut“ (Psalm 130,4). În ce-a de-a 22-a Duminică după Sărbătoarea Sfintei Treimi legătura dintre vinovăție și iertare este pusă în prim-plan. Prin jertfa lui Isus, primim iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Ca semn al recunoștinței noastre, ar trebui să practicăm această iertare și în viețile noastre, arătându-le și altora.

 

Sunteți cordial invitați să luați parte împreună cu noi la serviciul divin!

 

 

Wo/Unde? Strada Luterana 2, Bucuresti 010162

Wann/Când? 5. November 2023, 10.00 Uhr