”Biblia Sacra” este un ciclu de ilustrații create de Salvador Dalí între 1963 și 1965 și publicate într-o primă ediție la editura milaneză Rizzoli. Litografiile realizate cu ajutorul unei tehnici mixte sunt fidele acuarelelor care au stat la baza tiparului.
În Biserica Evanghelică sunt prezentate 40 de imagini care interpretează diferite pasaje din Sfânta Scriptură.