Cuvânt duhovnicesc al Prim-preotului Dr. Daniel Zikeli

”În ziua necazului meu, caut pe Domnul” (Psalmul 77)

 

Iubiți frați și surori,

Traversăm o perioadă deosebit de dificilă care ne solicită foarte mult. Suntem îngrijorați pentru sănătatea noastră. Suntem înconjurați de nesiguranță și teamă.

Indiferent cât de puternică este credința noastră sau cât de strânsă este relația cu biserica, vă îndemn să vă faceți timp pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel ne poate fi de ajutor. În a doua Epistolă către Timotei, el afirmă despre Duhul lui Dumnezeu: ”fiindcă Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de iubire și de înțelepciune”.

Acesta este un cuvânt de încurajare. Duhul care sălăsluiește în noi creștinii este un Duh al încrederii. Nu este un Duh care ne umple de frică, ne umilește sau care să ne provoace disperarea. Duhul care ne definește este unul al puterii. Din el putem să ne hrănim curajul și speranța în aceste momente.

Duhul care ne definește este și unul al iubirii. Să ne apropiem cu iubire unii de alții, acasă, pe stradă, la cumpărături, în relația cu vecinii și cu prietenii. Iubirea ne întărește și ne alină. Iubirea este un scut împotriva stresului în familie sau la lucru.

Duhul care ne definește este și unul al înțelepciunii, al chibzuinței. Vă invit să fim înțelepți, să chibzuim, să ne informăm corect despre situația actuală, să nu dăm curs informațiilor false, să nu intrăm în panică și să cugetăm cu grijă la toate cele care ne înconjoară.

Să îl rugăm pe Dumnezeu să întărească în noi acest Duh și să ne dăruiască aceste haruri.

Vă invit să facem împreună un exercițiu spiritual.

Vă propun un moment de rugăciune pe care să îl parcurgem cu toții în intimitatea propriilor noastre locuințe sau oriunde ne-am găsi, sâmbătă seara, începând cu ora 18:00, pe tot parcursul situației de urgență. Clopotele bisericii vor bate, iar noi vom putea să ne rugăm împreună chiar dacă nu putem fi fizic alături unii de ceilalți, întărindu-ne prin conștientizarea apartenenței la comunitate.

 

Moment de rugăciune

Deschidere

În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

Amin.

Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem. (Psal 46,1-2).

 

Recunoașterea păcatului

Doamne, către tine strig. În mine este întuneric, la tine este lumina. Eu sunt însingurat, dar tu nu mă părăsești. Eu sunt descurajat, la tine este ajutorul. Sunt neliniștit, dar la tine este pacea. În mine este amărăciune, dar la tine este răbdarea. Nu înțeleg căile tale, dar tu cunoști calea potrivită pentru mine. Amin.

 

Citire din Epistola apostolului Pavel către romani:

Dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră? El, care nu L-a cruțat nici măcar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cu cât mai mult nu ne va dărui totul împreună cu El? Cine îi va învinui pe aleșii lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îndreptățește. Cine îi condamnă? Cristos Isus este cel ce a murit dar a și înviat, cel care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți de iubirea lui Cristos? Necazul sau strâmtoarea, persecuția sau foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia sau sabia? După cum stă scris: pentru tine suntem dați morții în toate zilele, suntem socotiți ca niște oi de înjunghiat. Însă în toate acestea suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Sunt convins că nici moartea, nici viața, îngerii sau stăpânirile, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici puterile, înălțimea ori adâncul și nici vreo altă făptură nu ne vor putea despărți de iubirea lui Dumnezeu în Cristos Isus Domnul nostru.

 

Cuvântul Tău este, Doamne, bucuria și mângâierea inimii mele.

 

Rugăciune

Suntem îngroziți, milostive Doamne, îngrijorați și amuțiți. Auzim permanent anunțurile și privim imaginile. Epidemia se extinde. Ne este teamă. De aceea te rugăm, îndepărtează de noi necazul acesta, nu privi către vina și către uitarea noastră. Iartă-ne păcatele.

Ne încredem în puterea ta creatoare și te rugăm: pune capăt cât mai curând acestei epidemii. Fii alături de toți cei bolnavi și îndurerați așa încât să se însănătoșească. Fii alături de toți cei izolați, așa încât să nu se îmbolnăvească. Binecuvintează-i pe toți cei care lucrează în domeniul medical, să nu se îmbolnăvească la rândul lor, și ajută-i să facă totul pentru a găsi un mijloc de vindecare a efectelor acestui virus.

Ai milă de noi toți. Ție îți încredințăm comunitatea noastră, familiile noastre, aproapele nostru, prietenii noștri. Dăruiește-ne Duhul tău, al puterii, al iubirii, al înțelepciunii. Privește cu bunăvoință asupra orașului nostru, și apără-ne de sărăcie și alte necazuri. Nu abandona lumea ta, pe care ai iubit-o atât de mult încât i-ai dăruit pe unicul tău Fiu. Tu prețuiești lumea și pe noi, de aceea avem încrederea în bunătatea și îndurarea ta. Doar ție ți se cuvin cinstirea, lauda și închinarea, acum și-n pururea.

 

 

Tatăl nostru Care ești în ceruri,

sfințească-se numele Tău,

vie împărăția Ta,

fie voia Ta, precum în cer așa și pe Pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele,

dă-ne-o nouă astăzi

și ne iartă nouă greșelile noastre

precum și noi iertăm greșiților noștri

și nu ne duce pe noi în ispită

ci ne izbăvește de cel rău.

Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea,

în veci. Amin.

 

Să mă binecuvinteze și să mă păzească atotputernicul și preamilostivul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.