Am 2. Sonntag nach Trinitatis, dem 10. Juni, durfte die Kirchengemeinde, nach vier Jahren, wieder den Gemeindepreis verleihen. Dieser ging diesmal an den ökumenisch offenen Templerorden in Rumänien (OSMTH). Die Laudatio hielt der Gemeindekurator Emil Ionescu. In seiner Predigt ging der Stadtpfarrer Dr. Daniel Zikeli auf den wesentlichen Beitrag des modernen Templerordens ein. Der Beitrag besteht in der Verkündigung des Evangeliums durch Worte und Taten.

Nach der Preisverleihung durch den Stadtpfarrer und dem Kurator wurde die Gedenktafel der Gemeindepreisempfänger enthüllt, auf der, ab nun, “Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim 2018” zu lesen ist.

DSC_0329

DSC_0317

Laudatio

“Iubiți frați și surori, înalți demnitari ai Ordinului Templier, Doamne și Cavaleri ai Templului, am deosebita plăcere să vă salut din nou în mijlocul nostru, de data aceasta din partea Consiliului Bisericesc al Comunității Evanghelice. Îmi revine astăzi onoarea, din postura de Curator, să vă adresez câteva cuvinte, cu ocazia acordării Premiului Comunității – un semn de respect și recunoștință pentru legăturile strânse care ne leagă de aproape un deceniu și jumătate.

Pentru început, un foarte scurt istoric:

Primii patru Cavaleri Templieri români au fost înnobilați la Paris, în mai 2003. În lunile următoare, cu sprijinul Templierilor din Franța și Italia, s-au înfiripat primele structuri, Ballivatul României fiind înființat în același an. Lucrarea templieră se desfășura în cadrul a cinci comanderii – patru la București și una la Iași.

La 9 octombrie 2004, în biserica în care ne aflăm astăzi, cu binecuvântarea bisericilor evanghelice C.A., romano-catolice și greco-catolice și în prezența Marilor Priori ai Franței, Germaniei, Greciei, Italiei și Portugaliei, a avut loc ceremonia în cadrul căreia a luat naștere Marele Priorat al României. Eminențele lor Episcopul-Vicar Dr. Daniel Zikeli și Monseniorul Ilie Sociu, vicar episcopal al Arhiepiscopiei romano-catolice au fost numiți de către Marele Maestru, Mari Capelani ai Ordinului. Cavalerul Dan Vasiliu a fost numit Mare Prior.

Au urmat numeroase acțiuni caritabile la nivel regional și național și participări la evenimente naționale și internaționale.

În anul 2006, la momentul acordării titlului de Mare Priorat Magistral, funcționau 20 de Comanderii, numărul Cavalerilor și al Doamnelor Templului ridicându-se la peste 500.

În mai 2008, la data primirii decretului care a acordat rangul de Mare Priorat General Magistral, în România erau aproape 1.000 de Cavaleri și Doamne, organizați în 28 de Comanderii.

Numărul comanderiilor a continuat să crească în perioada următoare, în pofida recesiunii financiare, a nesiguranței afacerilor și a locurilor de muncă astfel încât, la ceas aniversar, în anul 2018, când se împlinesc 900 de ani de la înființarea Ordinului, Marele Priorat General Magistral al României are peste 1.500 de membrii în 51 de Comanderii.

De remarcat sunt activitățile și recunoașterea pe plan internațional, ca de exemplu, încheierea în 2014 a ”Convenției de la București”, o alinață între Marele Priorate ale României, Bulgariei și Serbiei al cărei reprezentant a fost până în 2017 Excelența Sa Calaver Mare Cruce Dan Vasiliu, această demnitate fiind transferată apoi Marelui Prior al Bulgariei.

Între Ordinul Templier din România și comunitatea evanghelică din București există o legătură strânsă. Așa cum am menționat anterior, Ceremonia de înființare a Marelui Priorat a avut loc în această biserică, aici au fost înnobilați de-a lungul anilor, nenumărați Cavaleri și Doamne ale Templului, aici au fost aniversați primii 10 ani de existență, aici au fost comemorați cei 700 de ani de la arderea pe rug al Marelui Maestru Jaques de Molay. Cavalerii și Doamnele Templului sunt nelipsiți de la slujbele ecumenice din cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Bisericii, de la slujbele religioase ale bisericilor protestante, de la acțiunile caritabile ale comunității noastre. Fără să menționăm acum și aici cifra impresionantă la care se ridică donațiile făcute pe tot parcursul existenței Ordinului către comunitatea evanghelică, este suficient să menționăm două aspecte deosebit de importante ce fac dovada generozității și grijii față de aproape: Ordinul Templier susține o parte importantă a cheltuielilor legate de achiziționarea celor aproximativ 200 de pachete anuale de Crăciun (alături de Fundația Michael Schmidt) – fără aceste două contribuții această acțiune social-caritabilă ar fi imposibilă; Ordinului Templier, respectiv unuia dintre Marii Ofițeri ai acestuia, i se datorează integral paza lăcașului nostru de cult.

Reacția deosebit de promptă la nevoie nu s-a rezumat doar la comunitatea din București, ci și la multe altele din țară, un exemplu elocvent rămâne contribuția templieră la refacerea plăcilor de marmură de pe statuia din Brașov a Reformatorului Johannes Honterus.

În anul 2006, Episcopul Emerit al Bisericii Evanghelice C.A. din România, Dr. Christoph Klein, a binecuvântat și a salutat activitatea creștin-caritabilă a Ordinului în cadrul Capitului Național desfășurat la Cisnădioara. Eminența Sa a îndemnat la continuarea și întărirea lucrării templiere.

Acordăm astăzi Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim Premiul comunității noastre, nu doar în semn de recunoștință și respect, nu doar în semn de iubire creștină, frățească, ci și dorind să le confirmăm Doamnelor și Cavalerilor Templului convingerea noastră că lucrarea lor este una bună și plăcută lui Dumnezeu și nutrind speranța că vor avea curajul, determinarea și motivația să pășească mai departe pe drumul pe care au pornit.”